เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128811
บาร์โค้ด30020078074988
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1607-1614 (03-22 มิ.ย.-ก.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0