เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128810
บาร์โค้ด30020078075001
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1454-1462 (27-22 มิ.ย.-ส.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0