เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063582
หมายเลขทรัพยากรi00129363
บาร์โค้ด30020078085638
เล่มvol. 37 issue 1-2 (Winter/Spring-Summer/Autumn) 2009-2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0