เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00129354
บาร์โค้ด30020078085703
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0