เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00129308
บาร์โค้ด30020078085935
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 5-8 (ก.ย.-ธ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า20 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0