เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00129282
บาร์โค้ด30020078086552
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 5-8 (มี.ค.-มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า19 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0