เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00129280
บาร์โค้ด30020078086602
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 5-8 (มี.ค.-มิ.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า19 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0