เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101908
บาร์โค้ด30020078086628
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 2-5 (ธ.ค.-มี.ค.) 2539-2540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0