เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00129275
บาร์โค้ด30020078086636
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2554-2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า19 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0