เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00129276
บาร์โค้ด30020078086644
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 9-12 (ก.ค.-ต.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า19 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0