เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00154790
บาร์โค้ด30020078086909
เล่มvol. 164 no. 3 (Nov.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า8 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0