เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00080011
หมายเลขทรัพยากรi00129469
บาร์โค้ด30020078087824
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า24 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม1