เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00156827
บาร์โค้ด30020078113125
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 1987 (14-20 ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0