เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00154729
บาร์โค้ด30020078113521
เล่มvol. 59 no. 4 (Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า22 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1