เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00156213
บาร์โค้ด30020078118405
เล่มvol. 60 no. 1 (Jan.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1