เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00156633
บาร์โค้ด30020078118710
เล่มvol. 41 no. 8 (Jun.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า6 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0