เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00156696
บาร์โค้ด30020078118876
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 1980 (27 ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า16 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0