เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00146843
บาร์โค้ด30020078119528
เล่มvol. 158 no. 4 (Dec.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0