เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00140002
บาร์โค้ด30020078126473
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 306 (12 Sep.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บสำรวจแล้ว หาตัวเล่มไม่พบ
วันที่นำเข้า15 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0