เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00140150
บาร์โค้ด30020078126622
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1831 (18 ก.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า22 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0