เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00140000
บาร์โค้ด30020078126937
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1830 (11 ก.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า15 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0