เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00140650
บาร์โค้ด30020078127042
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 308 (26 Sep.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า6 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0