เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062949
หมายเลขทรัพยากรi00156215
บาร์โค้ด30020078129204
เล่มvol. 45 pt. 1 (Feb.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1