เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00154919
บาร์โค้ด30020078130319
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 1952 (12 ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า15 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0