เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00157095
บาร์โค้ด30020078130723
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 79 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า12 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3