เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00139634
บาร์โค้ด30020078131028
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม3