เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00139537
บาร์โค้ด30020078131341
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1823 (24 ก.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0