เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00139404
บาร์โค้ด30020078131481
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1822 (17 ก.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า21 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม2