เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00138821
บาร์โค้ด30020078132273
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า18 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม3