เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00138820
บาร์โค้ด30020078132281
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า18 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม2