เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00139033
บาร์โค้ด30020078132422
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1817 (12 มิ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า18 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1