เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00138861
บาร์โค้ด30020078132505
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า25 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม5