เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00139099
บาร์โค้ด30020078132786
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 295 (27 Jun.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า29 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0