เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00138430
บาร์โค้ด30020078133636
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1806 (27 มี.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า2 Apr 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1