เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00138368
บาร์โค้ด30020078133867
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1800 (13 ก.พ.) 2558
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า30 Mar 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0