เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00138606
บาร์โค้ด30020078134378
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 165 (เม.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า22 Apr 2015
จำนวนครั้งที่ยืม2