เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058507
หมายเลขทรัพยากรi00138691
บาร์โค้ด30020078134519
เล่มvol. 26 no. 1 (Mar.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า6 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0