เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00135618
บาร์โค้ด30020078139906
เล่มvol. 56 no.4 (Oct.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า22 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0