เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076004
หมายเลขทรัพยากรi00135447
บาร์โค้ด30020078141050
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1 2557
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1