เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00135495
บาร์โค้ด30020078141696
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 32 (ธ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0