เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00134920
บาร์โค้ด30020078143171
เล่มvol. 37 no.12 (Oct.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0