เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00134457
บาร์โค้ด30020078145648
เล่มvol. 37 no.11 (Sep.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า2 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0