เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00134453
บาร์โค้ด30020078145689
เล่มvol. 155 no. 1 (Sep.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า2 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0