เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00134443
บาร์โค้ด30020078146430
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า1 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม5