เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00141182
บาร์โค้ด30020078146810
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 255 (20 Sep.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0