เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00134002
บาร์โค้ด30020078147594
เล่มvol. 37 no. 7 (Jun.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า1 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1