เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00134000
บาร์โค้ด30020078147859
เล่มvol. 56 no. 3 (Jul.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า1 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0