เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00083162
หมายเลขทรัพยากรi00134553
บาร์โค้ด30020078148147
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPamphlet (Contact Counter Service 8th floor)
วันที่นำเข้า8 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0