เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00088633
หมายเลขทรัพยากรi00145485
บาร์โค้ด30020078150630
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า10 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม5