เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00088299
หมายเลขทรัพยากรi00140796
บาร์โค้ด30020078153758
เล่มล.6
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า14 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0